MUKAVA RY

Mukava ry, eli Musiikkikasvatuksen valinneet, on Oulun yliopiston musiikkikasvatusopiskelijoiden ainejärjestö eli kilta. Ainejärjestö on kulkenut koulutusohjeman rinnalla sen alkumetreistä asti, vuodesta 1993.

Muko

Oulun musiikkikasvatuksen opiskelijat käyttävät musiikkikasvatuksesta lempinimeä MUKO. Mukolaiset valmistuvat musiikin aineenopettajiksi kasvatustieteen maisterin tutkinnolla. Kuulumme siis Kasvatustieteiden tiedekuntaan, mutta meillä on omat musiikkikasvatuksen perusopintomme. Mukolaiset voivat valmistuessaan työllistyä musiikin aineenopettajiksi, instrumentin opettajiksi, kuoron- ja orkesterinjohtajiksi tai muihin musiikin ja kulttuurin alan töihin. Musiikkikasvatuksen opiskelijat voi tehdä opintojensa ohella myös sivuaineita, kuten luokanopettajan pätevyyden tai toisen aineen opettajan pätevyyden. Samalla muut tiedekunnan opiskelijat voivat tulla tekemään meille lyhyen tai pitkän sivuaineen!

Mukon opiskelijoiden opintoihin kuuluvat lyhyet soitonopetuskurssit, muun muassa bändisoiton ja vapaan säestyksen parissa. Jos siis olet kaivannut uutta musiikkiharrastusta, tässä tilaisuutesi! Kysy rohkeasti lisää sähköpostitse mukavahallitus@gmail.com.

Miksi kuulua Mukavaan?

Mukavan jäsenyys mahdollistaa osallistumisen kaikkiin opiskelijoiden järjestämiin bileisiin, esimerkiksi pikkujouluihin, fuksiaisiin, vuosijuhliin ja niin edelleen. Mukavan jäsenenä olet myös oikeutettu pitämään mukolaisten upeita neonkeltaisia opiskelijahaalareita. Huomaathan, että haalareita ei voi hankkia, mikäli ei ole Mukavan jäsen.

Ainejärjestöön kuuluminen tuo myös muita etuja, voit liittyä esimerkiksiSOOLiin eli Suomen opettajaksi opiskelevien liittoon. SOOLin jäsenenä saat lukuisia etuja, esimerkiksi alennuksia myymälöistä, majoituspaikoista ja polttoaineesta. SOOLin jäsenmaksuun sisältyy mös kattava matka- ja tapaturmavakuutus. SOOLin jäsenenä voit osallistua myös vuosittain järjestettäviin Talvipäiviin alennetuin hinnoin. SOOL tarjoaa myös kuluttomia koulutuksia ainejärjestötoimijoille.

Mukavan jäseneksi

Mukava ry:n varsinaiseksi jäseneksi päästäkseen täytyy kuulua musiikkikasvatuksen koulutusohjelmaan ja maksaa jäsenmaksu. Jäsenmaksun voi suorittaa ainaisjäsenyysmaksuna eli 7v (22e) tai vuosi/kannatusjäsenyytenä (8e). Mukava ry:n toimintaa voivat tukea rahallisesti myös muutkin, kuin opiskelijat. Tällöin puhutaan kannatusjäsenyydestä.

Jäseneksi liittyminen hoituu lähettämällä alla listatut tiedot tiedot sähköpostilla osoitteeseen mukavahallitus@gmail.com ja maksamalla jäsenmaksun Mukava ry:n tilille FI64 5741 3620 0964 68 , viitenumerolla 2370.

  • Koko nimi
  • Jäsenyystyyppi (ainaisjäsenyys/vuosijäsenyys/kannatusjäsenyys)
  • Kotikunta