HAKIJALLE

Yksityiskohtaista tietoa pääsykokeiden sisällöstä ja valintaperusteista löydät Opintopolusta!

Perustietoa:
Valinta Oulun mukolle on kaksivaiheinen. Valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Toiseen vaiheeseen kutsutaan enintään 45 hakijaa ensimmäisessä vaiheessa saadun pistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä.

Pääsykokeet 2020:

Aloituspaikkoja 20 + sivuaineelaiset
Valintakoe: 11.5.2020 klo 08:00 – 13.5.2020 klo 16:00

Hakija osallistuu kokeeseen yhtenä päivänä, joka ilmoitetaan kutsussa. Valintakoe sisältää vapaan säestyksen ja säveltapailun kokeen. Musiikkikasvatuksen koulutus EI OLE mukana VAKAVAssa. Ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville varataan valinnan ensimmäisessä vaiheessa 10 aloituspaikkaa.

Soveltuvuuskoe: 25.5.2020 klo 08:00 – 27.5.2020 klo 16:00

Hakija osallistuu kokeeseen kahtena päivänä. Valintakoe sisältää soveltuvuutta mittaavan osion lisäksi myös aineistokokeen, musiikin teoriakokeen sekä instrumenttinäytteet.

Miten niistä pääsykokeista selviää?

Mukolaisten kokemusten mukaan yksi avain pääsykokeissa pärjäämiseen on se, ettei jäädy tiukan paikan tullen. Se, että jokin kokeiden osa-alue ei mene ihan putkeen on ihan ymmärrettävää, koska musiikkikasvatuksen pääsykokeet ovat niin laajat. Esimerkiksi suppeaa teorian tuntemusta voi kompensoida suoriutumalla muilla osa-alueilla paremmin.

Pääsykokeissa teitä vastassa ovat tuutorit, jotka pyrkivät purkamaan jännitystä ja auttamaan päivän kulussa. Pääsykokeita arvioivat mukon opettajat. He tekevät parhaansa, jotta pääsykoetilanne olisi mahdollisimman vapautunut ja testattava suoriutuisi saamistaan tehtävistä mahdollisimman hyvin. Tilanne jännittää varmasti jokaista kokelasta, mutta jälkeen päin moni toteaa jännityksen olleen täysin turhaa. Tule siis ja heittäydy mukaan!

Jos haluat kysyä lisää pääsykokeista, ota meihin yhteyttä somekanavien kautta. Autamme mielellämme!